Mortel Selector BE
Mortel Selector BE

webermortar selector
Mortelselector

De webermortar selector is gebaseerd op een groot aantal soorten gevelstenen. Aan de hand van bij voorkeur de technische fiche of de prestatieverklaring (DoP) van de gevelstenen vult u de juiste waarden in. Indien niet alle informatie in deze formulieren is opgenomen kunt u daarvoor contact opnemen met de gevelsteenproducent. Neem bij twijfels of vragen contact op met Weber Belgium via 02/254.78.54 tussen 7u30 en 17u30 van maandag tot en met vrijdag of mail naar info@weber-belgium.be.

Klik hier voor de vernieuwde Mortelselector.
Inloggen